Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 "Trích nguồn Cổng thông tin Sở Nội vụ"
Ngày đưa:  09/05/2017 03:28:38 PM In bài
.

Link:     http://www.quangngai.gov.vn/vi/sonv/Pages/details.aspx?s=infomore&catid=6


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi