Nghĩa Hành chú trọng công tác nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
Ngày đưa:  16/05/2017 03:37:20 PM In bài
Sáng ngày 10/5/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Hành đã tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị.

 Dự lễ khai giảng có đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Huyện ủy Phan Văn Hiếu, lãnh đạo các ban của Huyện ủy Nghĩa Hành và  60 học viên là cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ ngày 10/5 đến ngày 28/6/2017, các học viên  tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị được nghe đội ngũ báo cáo viên của huyện trình bày 18 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các hình thái kinh tế chính trị trong từng giai đoạn phát triển của thế giới; Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên CNXH ở Việt Nam, v,v,...

Thực hiện Quy định số 54 của Bộ Chính trị khóa VIII về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng cùng các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy Nghĩa Hành đã xây dựng Chương trình hành động, trong đó chỉ đạo Ban tổ chức phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch đào tạo lý luận chính trị từng năm, nhằm trang bị phương pháp luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện có tư duy biện chứng trong tổ chức và thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Từ năm 2013 đến này, huyện Nghĩa Hành đã mở được 02 lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính và 03 lớp Sơ cấp lý luận chính trị, có gần 350 cán bộ, đảng viên trong toàn huyện tham dự.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Hành thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy như: đưa thêm nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm vào giảng dạy; đối với môn học quốc phòng an ninh gắn chặt với nhiệm vụ của địa phương; phân phối bài giảng phù hợp với trình độ chuyên môn của từng giảng viên để họ phát huy cao nhất khả năng của mình; tăng cường đối thoại trực tiếp trong lớp học; đặc biệt để gắn lý luận với thực tiễn Trung tâm đã tổ chức cho học viên đi thực tế cả trong và ngoài huyện, thăm quan các di tích lịch sử cách mạng hoặc các mô hình điển hình tiên tiến... bằng cách đó chất lượng học tập lý luận chính trị ngày càng được nâng cao.

Sau khi cán bộ được đào tạo lý luận chính trị, Huyện ủy và các cấp ủy đảng đều phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ để áp dụng lý luận vào thực tiễn công tác, có thể khẳng định đội ngũ cán bộ sau khi được trang bị kiến thức về lý luận chính trị đã có thêm tư duy khoa học, có phương pháp công tác tốt hơn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện nhà./

Bài & ảnh: Phương Thái – Bích Loan

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi