Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2017 - 2018
Ngày đưa:  26/09/2017 02:46:09 PM In bài
4332/KH-UBND

 Xem chi tiết tại đây:<<

http://tuyendung.quangngai.edu.vn/thong-bao-bo-sung-on-thi-tuyen-dung-vien-chuc-giao-vien-su-nghiep-giao-duc-tinh-quang-ngai-nam-2017.html


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi