Khuyến nông Nghĩa Hành với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Ngày đưa:  01/11/2017 02:49:17 PM In bài
Cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Hành trong phong trào xây dựng NTM.

 Trạm Khuyến nông đã tích cực triển khai các mô hình trình diễn, thử nghiệm các giống cây, con mới; tuyên truyền, phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến đối với cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản, ngành nghề nông thôn… cho nông dân trên địa bàn huyện  và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, hỗ trợ đắc lực cho các địa phương hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM; đặc biệt trong  công tác khuyến nông được đánh giá có vai trò quan trọng, liên quan trực tiếp, góp phần hoàn thành 3 tiêu chí tại các xã NTM, bao gồm: Thu nhập (tiêu chí 10), giảm hộ nghèo (tiêu chí 11), tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (tiêu chí 12).

Trong 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn trong việc lựa chọn nông sản có tiềm năng lợi thế ở địa phương, lựa chọn hình thức sản xuất phù hợp để xây dựng mô hình có hiệu quả, thông qua đó đã tuyên truyền nhân rộng các mô hình, từng bước xây dựng các vùng nông sản hàng hóa. Toàn huyện đã xây dựng trên 15 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản thành công, bước đầu đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và giá trị thu nhập cho người dân khu vực nông thôn và bước đầu có sự liên kết với doanh nghiệp thu mua nông sản. Hàng loạt các mô hình trình diễn như chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân đất lúa thiếu nước tưới vụ Hè Thu, sản xuất chuyên canh vùng cây ăn quả hàng hóa, sản xuất lúa giống chất lượng, xây dựng cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa, sản xuất rau an toàn, cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt, đồng thời lai tạo đàn bò thịt chất lượng cao trên nền bò cái lai Zêbu, nuôi gà thả vườn an toàn sinh học, nuôi lươn thương phẩm trong bể không bùn, nuôi cá Diêu hồng thương phẩm…. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai các mô hình, dự án ngành nghề nông thôn như: Xây dựng hầm Bioga, hỗ trợ máy băm nghiền thức ăn gia súc, gia cầm đa năng…. 

Mô hình phát triển chăn nuôi gà thả vườn quy mô trang trại vừa và nhỏ an toàn dịch bệnh, tại hộ ông Nguyễn Thành, thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước

Ngoài các mô hình trên, Trạm khuyến nông đã tích cực phối hợp với các Công ty giống cây trồng trong và ngoài tỉnh các  tổ chức, cá nhân, hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình trình diễn như: Các mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa mới chất lượng, bắp lai, vỗ béo bò hướng nạc, chăn nuôi gà thả vườn an toàn dịch bệnh. Các mô hình nuôi thủy sản nước ngọt cũng được chú trọng như mô hình nuôi cá Diêu hồng thương phẩm, mô hình nuôi Lươn đồng thương phẩm trong bể không bùn…Công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật được đơn vị hết sức quan tâm, nhằm giúp người nông dân nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất, đã tổ chức hơn  100 lớp tập huấn, với 5.000 lượt nông dân tham dự; đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để chuyển tải nhiều thông tin đa dạng, đa chiều phục vụ bà con nông dân.

Từ kết quả đạt được, có thể khẳng định tầm quan trọng của công tác khuyến nông trong việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu học tập tại chỗ của nông dân. Nhiều mô hình trình diễn đã được nhân ra diện rộng như sản xuất các giống lúa chất lượng cao, ngô lai, trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò thịt, nuôi gà an toàn dịch bệnh quy mô trang trại vừa và nhỏ, nuôi lươn đồng thương phẩm trong bể không bùn…..Với những đóng góp của công tác khuyến nông đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ vậy, đời sống người dân dần được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc. Để hoạt động khuyến nông luôn là người bạn đồng hành cùng người nông dân trong công cuộc xây dựng NTM. Trong thời gian tới, Trạm Khuyến nông tiếp tục đóng vai trò là cầu nối chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến với bà con nông dân, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Với tinh thần chủ động, tích cực đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đội ngũ cán bộ khuyến nông Nghĩa Hành đã và đang phối hợp với các cấp, các ngành các địa phương và bà con nông dân, tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ và quyết tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đặc biệt từ nay đến năm 2020 Nghĩa Hành tập trung phát triển vùng cây ăn quả, với diện tích 200 ha, trồng 3 loại cây chủ lực: chôm chôm, bưởi da xanh và sầu riêng đã được khẳng định về năng suất, chất lượng cũng như sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước…; nhằm thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện;  làm nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; góp phần đưa Nghĩa Hành về đích nông thôn mới như kế hoạch đã đề ra./.

TRẠM KHUYẾN NÔNG NGHĨA HÀNH

 

 

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi