Nghĩa Hành tổ chức hội nghị triển khai các văn bản luật
Ngày đưa:  01/12/2017 07:43:03 PM In bài
Sáng ngày 28/11/2017, tại hội trường trung tâm, UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức hội nghị triển khai các văn bản luật.

Dự hội nghị có Phó Trưởng phòng xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật của Sở tư pháp Nguyễn Văn Tân; Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Đình Thời; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể của huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công chức tư pháp, địa chính, văn phòng, Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã của 12 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Hội nghị tập trung nghe Báo cáo viên của tỉnh, của huyện, truyền đạt  nội dung 03 văn bản luật, gồm: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 166/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Nghị định số 102/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 gồm có 06 phần và 142 điều.

Trong đó phần thứ nhất có 20 điều bao gồm những quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

Phần thứ hai có 03 chương, 68 điều quy định về các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả;Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Phần thứ ba có 05 chương và 30 điều, quy định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Phần thứ tư có 02 chương và 14 điều, quy định chung về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; Thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Phần thứ năm có 02 chương và 07 điều quy định chung về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

Phần thứ sáu có 02 điều quy định điều khoản thi hành.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2013.

Nghị định số 166, ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gồm có 05 chương và 43 điều, quy định trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế; Bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế; Chi phí cưỡng chế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2013.

Nghị định số 102, ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có 04 chương và 38 điều, quy định các hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, hình thức, mức xử phạt; Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định này  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2014.

Cùng với việc dự nghe truyền đạt nội dung 03 văn bản luật nêu trên, đại biểu dự hội nghị còn thảo luận, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào việc triển khai thực hiện luật pháp nói chung, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các Nghị định số 166, Nghị định số 102 của Chính phủ nói riêng, đặc biệt là vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trong thời gian qua cũng như thời gian đến, qua đó nâng cao ý thức tự giác “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, TT – ATXH trên địa bàn huyện./

Bài & ảnh: Phương Thái – Ngọc Diệu


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi