Nghĩa Hành tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018
Ngày đưa:  10/01/2018 11:11:02 PM In bài
Sáng ngày 4/01/2018, tại hội trường Hạt kiểm lâm Nghĩa Hành, đại diện lãnh đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi; các thành viên Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện; đại diện lãnh đạo 12 xã, thị trấn và một số chủ rừng trên địa bàn huyện tham dự hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đàm Bàng, chủ trì hội nghị. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12, ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, trong năm 2017, Hạt kiểm lâm huyện Nghĩa Hành tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, cấp xã; phối hợp với ngành chức năng và các cấp chính quyền tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy,..., đặc biệt là ở những xã có diện tích rừng lớn như Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Nhân, Hành Dũng.

Trong đó có 17 đợt tuyên truyền lưu động; tuyên tuyền cá biệt cho 530 đối tượng liên quan; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi hội họp, sinh hoạt khu dân cư ở các thôn có rừng và ven rừng, thu hút trên 1.600 lượt người dự nghe phổ biến pháp luật về bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức cho 861 chủ rừng ký cam kết với UBND xã không để rừng của mình bị phá, bị cháy. Nhờ vậy trong năm 2017 trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

Với vai trò nòng cốt, Hạt kiểm lâm huyện phân công 5 kiểm lâm viên phụ trách địa bàn 9 xã có rừng để thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 83, ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; phối hợp với lực lượng chức năng của xã tổ chức 54 lượt kiểm tra nguồn gốc gỗ vườn, gỗ rừng trồng, cây trồng phân tán của tập thể, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư trên diện tích 126 ha, với khối lượng gần 10.400 mét khối; phối hợp tổ chức 15 đợt truy quét vùng giáp ranh với địa bàn các huyện Mộ Đức, Ba Tơ, tư Nghĩa, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý 02 vụ phá rừng trái phép (trong đó xử phạt hành chính 01 vụ với số tiền 50 triệu đồng, buộc đối tượng vi phạm trồng lại hơn 4 nghìn mét vuông rừng bị chặt phá; khởi tố điều tra 01 vụ chuyển Công an huyện xử lý theo thẩm quyền.

Rừng cộng đồng ở Hành Tín Đông được bảo vệ tốt 

góp phần tạo ra cảnh đẹp nên thơ của địa điểm du lịch Suối Chí

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2017 và những bài học kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn, bước sang năm 2018, huyện Nghĩa Hành tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng.

Trong đó đặc biệt chú trọng các hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 13, ngày 12/1/2017 của Ban bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng” và Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị  về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức, cá nhân; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, v,v....

Huyện phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết bảo vệ rừng, PCCCR” thường xuyên, liên tục, theo phương châm 4 tại chỗ: “Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” và 04 sẵn sàng: “Thông tin liên lạc sẵn sàng, Chỉ huy sẵn sàng; lực lượng sẵn sàng, phương tiện, hậu cần sẵn sàng”, quyết tâm không để xảy ra bất cứ vụ cháy rừng nào cũng như các hành vi vi phạm lâm luật./

Bài & ảnh: Phương Thái – Ngọc Diệu


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi