UBND huyện Nghĩa Hành triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Ngày đưa:  11/01/2018 09:25:05 PM In bài
Sáng ngày 10/01/2018, UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Đồng chí Phan Bình - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện Ủy- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Đình Thời, đồng chí Đàm Bàng- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị . Tham dự hội nghị có lãnh đạo TTHU, TTHĐND, UBTWTBVN huyện các cơ quan ban ngành và hội đoàn thể và lãnh đạo 12 xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Phan Bình - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện Ủy- Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, năm 2017 huyện Nghĩa Hành đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong phát triển KT-XH, tổng giá trị sản xuất 14,2 % đặc biệt 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới, đủ điều kiện để trình UBND tỉnh và Thủ tướng chính phủ công nhận huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, 100% 3 bậc học từ mầm non Tiểu học trung học cơ sở và 100% Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia vv... Kết quả đó là sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện.

Đồng chí Phan Bình- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Năm 2018, huyện Nghĩa Hành phấn đấu tốc độ tăng trưởng chung toàn huyện đạt trên 13,5%; Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào cụm Công nghiệp Đồng Dinh, Cụm công nghiệp Hành Đức-Hành Minh; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dự án đầu tư nhà máy may của Công ty dệt may Vinatex Đà Nẵng vào hoạt động ; Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nông thôn; tập trung nâng cấp hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phục vụ vận chuyển cung ứng vật tư nông nghiệp; Kiên cố hóa kênh mương, chủ động tưới tiêu để khai thác toàn bộ đất canh tác.

Phát triển cây ăn quả Nghĩa Hành

Tổ chức xây dựng triển khai thực hiện khu dân cư kiểu mẫu. Khảo sát sản phẩm các làng nghề truyền thống. Đánh giá tính đặc thù địa phương của từng sản phẩm để nghiên cứu, thực hiện các thủ tục đề nghị cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý cho từng sản phẩm; Nâng cao chất lượng xã nông thôn mới gắn với thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm; Tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án trồng cây ăn quả tập trung; Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; Lựa chọn, đầu tư mô hình sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn an toàn trên các cánh đồng nhằm cung cấp rau sạch cho thị trường.

Trung tâm huyện

Phấn đấu thực hiện vượt mức dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 theo chỉ tiêu được giao, tập trung quản lý thu có hiệu quả đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Phát triển các nguồn thu mới theo hướng ổn định, huy động sự đóng góp vào ngân sách của nhiều thành phần kinh tế. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên khoáng sản; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, cát sỏi lòng sông, khai thác đất đồi làm vật liệu san lấpXây dựng dự toán NSNN năm 2018 phải được tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật, trong đó tăng cường phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu. Trong đó,  mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lợi phục vụ cho đầu tư phát triển, thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội, thu hút vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững huyện nông thôn mới, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn Chợ Chùa. Phát triển kinh tế, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, cải thiện đời sống nhân dân ; Kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Bình- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị tập trung tiếp thu, xây dựng kế hoạch cụ thể chương trình công tác triển khai thực hiện kịp thời, sát đúng, có hiệu quả, đảm bảo vững chắc dự toán NSNN năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cần chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra rà soát các chỉ tiêu , làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bài và ảnh:  Ngọc Diệu

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi