Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 27 (từ 02/7 - 07/7/2018)
Ngày đưa:  02/07/2018 08:29:49 AM In bài

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, tập trung giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh để xảy ra khiếu kiện đông người. Chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của tỉnh, của Huyện ủy về giải quyết tranh chấp khiếu kiện vượt cấp.

- Chuẩn bị hồ sơ thủ tục và các điều kiện để BCĐCTMTQGXDNTM TW về làm việc tại huyện.

- Tập trung giải quyết liên quan thực hiện Thông báo 116 của UBND tỉnh và kế hoạch 713 của UBND huyện.

- Xây dựng kế hoạch các dự án để thực hiện đầu tư phát triển năm 2019.

- Chủ động  đầy đủ các điều kiện để phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2018.

- Chỉ đạo tăng cường công tác đi cơ sở kiểm tra những tồn tại, khó khăn vướng mắc của các xã, thị trấn để giải quyết kịp thời.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án cây ăn quả có hiệu quả. Kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 17 và Chỉ thị 20 của Huyện ủy.

- Chỉ đạo các hoạt động thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018).

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ kiểm toán khu vực 3.

- Tiếp tục chăm sóc các loại cây trồng vụ Hè Thu. Theo dõi tình hình dịch bệnh.

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý kịp thời nghiêm minh đúng pháp luật các đối tượng phá rừng phòng hộ.

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp HĐND huyện giữa năm.

- Rà soát các dự án chuẩn bị đầu tư 2019 trình HĐND huyện.

- Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chợ và PCCC chợ trên địa bàn huyện.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường theo kế hoạch đăng ký trong các dự án cải tạo đồng ruộng tận thu đất sét.

- Văn phòng -

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi