Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 31 (từ 30/7 - 04/8/2018)
Ngày đưa:  30/07/2018 08:10:05 AM In bài

- Chỉ đạo tập trung tổ chức kiểm tra hiện trường, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp; chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh thủ tục để sớm khởi công công trình đối với các dự án khởi công mới. 

​- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đo đạc, xây dựng phương án, phê duyệt phương án giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, các hộ gia đình, cá nhân; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện giao đất, giao rừng đối với phần diện tích đã được UBND tỉnh thu hồi từ các nông lâm trường, doanh nghiệp, giao lại cho địa phương quản lý để giao cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân theo đúng chính sách, pháp luật và hiệu quả. 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân biết nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc và tác hại của dịch bệnh gây ra cho nền kinh tế, môi trường và đặc biệt gây thiệt hại lâu dài đối với ngành chăn nuôi lợn.

- Tập trung chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cho vụ đông năm 2018. Phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch để tránh lây lan trên diện rộng.

- Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo còn tồn đọng và những vụ việc mới phát sinh. Thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong Kết luận thanh tra.

- Chỉ đạo Xây dựng phương án phòng chống TT&TKCN và kiện toàn BCH PCTT và TKCN năm 2018. Kiểm tra, theo dõi tiến độ, đôn đốc các xã, thị trấn thực  hiện xây dựng phương án đảm bảo trước mùa mưa lũ.

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các Trạm Y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, công tác khám chữa bệnh ban đầu.

- Tăng cường quản lý, sử dụng đất rừng 388 nhằm tránh phát sinh khiếu kiện.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong công tác thu thuế vãng lai, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản.

- Công khai ngân sách nhà nước đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ.

- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2018

- Chỉ đạo nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. ​Trong đó, nghiêm cấm việc tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật; tạo thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, đôn đốc người nộp thuế kê khai, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phát sinh, thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế và thu hồi nợ thuế trên địa bàn

- Văn phòng -


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi