Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2018
Ngày đưa:  09/08/2018 09:45:12 AM In bài
Chiều ngày 08/8/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Hành tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2018.

Tham gia lớp học có 55 học viên là những quần chúng ưu tú của các chi, Đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện. Trong thời gian 05 ngày các học viên được học các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm trên 98%.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, đã có gần 130 quần chúng ưu tú được học và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài, ảnh: Thu Diễm

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi