Tập huấn kỹ năng chuyên sâu hoạt động đại biểu HĐND
Ngày đưa:  18/09/2018 05:06:49 PM In bài
Sáng ngày 14/9, tại hội trường huyện, Thường trực HĐND huyện Nghĩa Hành phối hợp với HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND.

Dự hội nghị có đại diện Ban pháp chế, Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hành - Võ Thị Kim Anh và 127 đại biểu là ủy viên thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện và 12 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Ông Tôn Long Hiếu - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tại hội nghị

Trên tinh thần cầu thị, tập trung, nghiêm túc, đại biểu dự hội nghị được quán triệt nội dung các chuyên đề: Một số kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động thẩm tra, giám sát của Thường trực và Ban pháp chế HĐND huyện, xã, thị trấn; Kỹ năng thẩm tra dự toán, quyết toán ngân sách; Kỹ năng giám sát của Ban kinh tế - Ngân sách.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, xã, giúp đại biểu HĐND phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, nhất là kiến thức, kỹ năng hoạt động, kiểm tra, giám sát của đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời là dịp để đại biểu HĐND huyện và xã giao lưu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn của người đại biểu dân cử.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hành - Võ Thị Kim Anh cho biết: Đại biểu HĐND 2 cấp, nhất là cấp xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021, phần lớn được bầu mới và làm nhiệm vụ kiêm nhiệm, nên thiếu kinh nghiệm và chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của người đại biểu dân cử, dẫn đến hoạt động của HĐND xã, thị trấn còn nhiều hạn chế.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế, Thường trực HĐND huyện phối hợp với HĐND tỉnh mở hội nghị tập huấn huấn kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND. Đây là những kỹ năng mang tính chuyên môn, chuyên sâu, nhất là kỹ năng phân tích, đánh giá chính sách; giám sát lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; giám sát lĩnh vực tư pháp, từ đó áp dụng vào thực tế hoạt động của bản thân mỗi đại biểu và hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện, góp phần phát huy vai trò, vị trí HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên; quyết định và ban hành những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương; xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Bài: Phương Thái & Ngọc Diệu - Ảnh: VTD

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi