Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 49 (từ 03/12 - 08/12/2018)
Ngày đưa:  03/12/2018 08:48:04 AM In bài

- Tiếp tục chỉ đạo đảm bảo các điều kiện sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc thu gom rác thải, thu gom vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

- Chỉ đạo triển khai việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu quan trọng quyết định thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển để huy động các nguồn lực thực hiện.

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch để tránh lây lan trên diện rộng.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục và chất lượng học sinh ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học và rà soát CBQL và giáo viên các trường học trên địa bàn thiếu để có kế hoạch bổ sung kịp thời.

- Tăng cường kiểm soát đầu tư công, khẩn trương gải ngân kế hoạch vốn, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giải quyết việc làm.

- Chỉ đạo thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

- Chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo phục vụ kỳ họp HĐND cuối năm.

- Chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, huy động tối đa các nguồn thu từ thuế, các quỹ đất, chống thất thu thuế, tích cực xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt và vượt kế hoạch.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện, nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới theo Chỉ thị 17-CT/HU ngày 24/10/2017 của Huyện ủy và Kế hoạch 1558/KH-UBND ngày 2/11/2017 của UBND huyện. Xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu theo Quyết định 721/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

- Chỉ đạo tích cực phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2019.

- Chỉ đạo triển khai các bước công tác tuyển quân đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong dịp cao điểm tết Dương lịch và Nguyên đán.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ việc cấp đất rừng 388 cho nhân dân sản xuất ở các xã: Hành Đức, Hành Minh, Hành Thiện.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường công tác phối hợp và tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ phát triển rừng.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy liên quan đến giải quyết đất đai xã Hành Dũng.

- Chỉ đạo báo cáo các giải pháp cụ thể để nâng cao kết quả xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định Trung ương.

- Văn phòng -


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi