Chương trình công tác quý II/2019
Ngày đưa:  12/04/2019 03:26:01 PM In bài

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Chương trình công tác quý II năm 2019 với 133 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tháng 4 có 43 nhiệm vụ, tháng 5 có 55 nhiệm vụ, tháng 6 có 35 nhiệm vụ giao cho từng phòng, ban, cơ quan, địa phương thực hiện dưới sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch.

-VP-

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi