---------------------------CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN---------------------------
Ngày đưa:  29/01/2015 03:55:51 PM In bài

Văn phòng HĐND và UBND huyện

1. Chánh Văn phòng: ông Nguyễn Minh Tâm

2. Phó Chánh Văn phòng: bà Đào Thị Bích Diễm

Email: vp-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 356

Phòng Tài chính – Kế hoạch

1. Trưởng phòng: ông Lê Việt Quân

2. Phó Trưởng phòng: bà Kiều Việt Phương

Email: tckh-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT:  0255 3961 423

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1. Trưởng phòng: ông Nguyễn Tấn Trung

2. Phó Trưởng phòng: ông Phan Văn Thành Nhân

  Email: tnmt-nghiahanh@quangngai.gov.vn

  ĐT:  0255 3861 266

Phòng Nội vụ

1. Trưởng phòng: ông Phạm Ngọc Thạch

2. Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Lễ

Email: nv-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT:  0255 3861 245

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Trưởng phòng

2. Phó Trưởng phòng: ông Lê Quang Nhu

Email: nn-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 241

Phòng Tư pháp

1. Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Nhâm

2. Phó Trưởng phòng: bà Huỳnh Thị Thanh Nga

Email: tp-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 395

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

1. Trưởng phòng: ông Cao Minh Hùng 

2. Phó Trưởng phòng:

Email:  ktht-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 267

Phòng Lao động Thương binh và xã hội

1. Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Nga

2. Phó Trưởng phòng: bà Cao Thị Hạnh

Email: ldtbxh-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 244

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Trưởng phòng: ông Chế Thanh Vũ

2. Phó Trưởng phòng:

Email:  gd-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 808

Phòng Văn hóa và Thông tin

1. Trưởng phòng: ông Đặng Kim Dũng

2. Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Vĩnh Phúc

Email: vhtt-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 3861 292

Phòng Y tế

1. Trưởng phòng:

2. Phó Trưởng phòng: bà Lê Thị Thanh Thùy

Email: yte-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255 2215 800 

Thanh tra huyện

1. Chánh thanh tra: ông Đỗ Văn Quang

2. Phó Chánh thanh tra: ông Trần Ngọc Tuấn

Email: ttra-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

1. Giám đốc: ông Đặng Kim Dũng

2. Phó giám đốc: ông Phạm Tiến

Email: ttvhtt-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Đài truyền thanh

1. Trưởng đài: ông Nguyễn Nhà

2. Phó trưởng đài: bà Lý Thị Thái

Email: dtt-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Trạm khuyến nông

1. Trưởng trạm:

2. Phó trưởng trạm: ông Võ Văn Vinh

Email: tkn-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Ban quản lý cụm công nghiệp Đồng Dinh

1. Giám đốc: ông Lữ Đình Phong

2. Phó giám đốc: ông Đào Thanh Tuấn

Email: ccndd-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Giám đốc: ông Phan Thu

2. Phó giám đốc:

Email: bqldadtxd-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Trung tâm phát triển quỹ đất

1. Giám đốc: ông Lê Quang Tụ

2. Phó giám đốc:

Email: ttptqd-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1. Giám đốc: ông Tăng Ngọc Thiên

2. Phó giám đốc:

Email: ttgdtx-nghiahanh@quangngai.gov.vn

ĐT: 0255

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi