Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân
 

Ông Đoàn Trung Hiếu - Chánh văn phòng HĐND và UBND

Số điện thoại: 0255 3861 356 - Di động: 0944 886 480

Thanh tra huyện - Cơ quan thường trực

Số điện thoại: 0255 3861 273 - Thư điện tử: ttra-nghiahanh@quangngai.gov.vn 

Ban tiếp công dân UBND huyện 

Thư điện tử: tiepdan-nghiahanh@quangngai.gov.vn 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn