Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH


Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi

Địa điểm trụ sở: Số 497 đường Phạm Văn Đồng - Thị trấn Chợ Chùa

Điện thoại: 0255 3 861 256 - Fax: 0255 3 861 647

Email: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn