Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Người phát ngôn
Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghĩa Hành (Theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ)

TT

Cơ quan

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

1

UBND huyện Nghĩa Hành

Đinh Xuân Sâm

Chủ tịch

0914113898

dxsam-nghiahanh@quangngai.gov.vn

2

UBND thị trấn Chợ Chùa

Đoàn Tấn Nguyên

Chủ tịch

0974950024

dtnguyen-nghiahanh@quangngai.gov.vn

3

UBND xã Hành Dũng

Trần Văn Thiện

Chủ tịch

0914244487

tvthiena-nghiahanh@quangngai.gov.vn

4

UBND xã Hành Đức

Nguyễn Sĩ Hải

Chủ tịch

0919198090

nshai-nghiahanh@quangngai.gov.vn

5

UBND xã Hành Minh

Đoàn Tấn Sỹ

Chủ tịch

0914910201

dtsy-nghiahanh@quangngai.gov.vn

6

UBND xã Hành Nhân

Trịnh Xuân Dũng

Chủ tịch

0987921348

txdung-nghiahanh@quangngai.gov.vn

7

UBND xã Hành Phước

Cao Văn Đạt

Chủ tịch

0986641948

cvdat-nghiahanh@quangngai.gov.vn

8

UBND xã Hành Tín Đông

Trịnh Bê

Chủ tịch

0913301361

tbe-nghiahanh@quangngai.gov.vn

9

UBND xã Hành Tín Tây

Mai Văn Tường

Chủ tịch

0976852847

mvtuong-nghiahanh@quangngai.gov.vn

10

UBND xã Hành Thiện

Phạm Thị Bích Hoa

Chủ tịch

0985401029

ptbhoa-nghiahanh@quangngai.gov.vn

11

UBND xã Hành Thịnh

Huỳnh Thanh Long

Chủ tịch

0975833171

htlong-nghiahanh@quangngai.gov.vn

12

UBND xã Hành Thuận

Phạm Văn Tâm

Chủ tịch

0984169141

pvtam-nghiahanh@quangngai.gov.vn

13

UBND xã Hành Trung

Võ Văn Vinh

Chủ tịch

0942174257

vvvinh-nghiahanh@quangngai.gov.vn

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn