Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Đảng ủy Quân sự huyện Nghĩa Hành: Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

17/11/2023 08:59    33

Chiều ngày 16/11/2023, Đảng ủy Quân sự huyện Nghĩa Hành hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Dự, phát biểu chỉ đạo có Đại tá Trịnh Công Sơn – Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đồng chí Trần Đình cảm, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì Hội nghị; Bí thư Đảng ủy 12 xã, thị trấn.


Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, năm 2023, Đảng uỷ Quân sự huyện Nghĩa Hành quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng uỷ Quân sự tỉnh; của BTV Huyện uỷ, UBND huyện về nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ nổi bật là:

Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương. Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Quốc phòng. Hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; hoàn thành nhiệm vụ luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị; công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt kết quả tốt.

Công tác xây dựng Đảng có chiều sâu đi vào nề nếp. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xem đây là nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu, góp phần làm trong sạch nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Nội bộ đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ được phát huy, 100% cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, phấn đấu 100% đơn vị chấp hành nghiêm quy định về trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đạt 95% trở lên. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu. Tham gia xây dựng 100% xã, thị trấn vững mạnh về QP, AN và 70% vững mạnh toàn diện; phấn đấu xây dựng đơn vị dân quân thường trực “Mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện tốt 4 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đơn vị vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định; 100% đối tượng được huấn luyện đủ nội dung và thời gian; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; có 85% trở lên khá, giỏi (35% trở lên giỏi).

100% cán bộ chỉ huy thực hiện tốt quy định nêu gương; đánh giá, xếp loại chất lượng có 100% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; 90% trở lên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ; không để xảy ra suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.