Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Công bố, công khai đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành

02/11/2023 09:55    62

Thông báo số 705/TB-UBND ngày 02/11/2023 của UBND huyện Nghĩa Hành về Công bố, công khai đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành (có file đính kèm)

Tài liệu đính kèm: Thông bao.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn