Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

01/11/2023 11:20    60

Chủ tịch UBND huyện Đinh Xuân Sâm phát biểu khai mạc hội nghị

Chiều 31/10/2023, UBND huyện Nghĩa Hành phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023 cho 130 đại biểu là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các Hội đoàn thể huyện; thủ trưởng, công chức, viên chức tham mưu, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng các phòng, ban, đơn vị huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Chủ tịch UBND và công chức tham mưu, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại UBND các xã, thị trấn; hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, ông Phạm Hoàng Vân, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giải quyết tố cáo (Phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh) đã triển khai 2 chuyên đề: Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; Kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đại biểu dự hội nghị

Qua hội nghị nhằm phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách quan trọng về phòng, chống tham nhũng, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Từ đó, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng.