Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Lãnh đạo huyện dự trực tuyến công tác chuyển đổi số tỉnh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

17/10/2023 16:48    93

Sáng 17/10/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Dự trực tuyến tại phòng họp A có đồng chí Đinh Xuân Sâm - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện chủ trì, tham dự họp trực tuyến còn có lãnh đạo các cơ quan ban phòng cùng lãnh đạo các xã, thị trấn.

Trong 9 tháng năm 2023, công tác chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch và văn bản chỉ đạo triển khai, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động bám sát chủ trương, định hướng của tỉnh để triển khai thực hiện. Công tác truyền thông, phổ biến, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi số được đẩy mạnh, tạo đồng thuận và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Trong 9 tháng, tổng số dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình của tỉnh được phê duyệt và rút ngắn thời gian là 973 thủ tục, thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến là 97 thủ tục. Bước đầu đã ứng dụng dữ liệu số trong quản lý, điều hành. Ở cấp tỉnh, 99% hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng, cấp huyện đạt 85,3% và cấp xã đạt 65,32%. Toàn tỉnh đã triển khai thử nghiệm 9 nền tảng số dùng chung, vận hành, khai thác các phần mềm quản lý, kết nối, chia sẻ 100% dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Toàn tỉnh cũng đã thành lập 1.141 Tổ Công nghệ số cộng đồng, với hơn 7.500 thành viên. Tính đến thời điểm tháng 9/2023, Quảng Ngãi là một trong 21 tỉnh, thành phố đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao nhất cả nước. Thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với thời điểm tháng 6/2023.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo và sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian qua và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, triển khai, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là bảo đảm tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến.

Quan tâm đầu tư trang bị thiết bị công nghệ thông tin để sẵn sàng cho triển khai các nền tảng, ứng dụng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển đổi số. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận, tham gia vào công cuộc chuyển đổi số.

Sở thông tin và truyền thông khẩn trương hoàn thành dự toán dự án liên quan đến chuyển đổi số để các ngành thực hiện hoàn thành trong năm; sớm tham mưu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, Bộ thông tin và truyền thông đã chọn Quảng Ngãi là tỉnh tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chuyển đổi số, vì vậy các sở, ngành, địa phương cần có kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt nội dung này.

Ngọc Diệu

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn