Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 42/2022 (từ 17/10 - 22/10/2022)

17/10/2022 08:39    119

UBND huyện chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo khẩn trương xử lý các điểm họp chợ tự phát trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

- Chỉ đạo xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đòng kinh tế với các tiểu thương chợ Chùa.

- Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tập trung quán triệt, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn thể hệ thống hành chính nhà nước tận tụy, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, tạo thuận lợi và luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay; kịp thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền về những vấn đề mới phát sinh để có biện pháp xử lý phù hợp.

- Chỉ đạo chú trọng đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó lưu ý rà soát, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, đất đai, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, làm chậm, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

- Chỉ đạo tiếp tục khai thác các lô/sạp của chợ Chùa tránh lãng phí tài sản công.

- Chuẩn bị cho công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm.

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch để tránh lây lan trên diện rộng.

- Cung cấp thuốc, vật tư phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và phòng, chống lụt bão cho Trạm Y tế các xã, thị trấn.

- Tăng cường quản lý đất ở đô thị, đất công cộng các khu dân cư không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, cơi nới xây dựng trái phép gây mất vẻ mỹ quan đô thị.

- Tăng cường nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt chỉ tiêu theo dự toán tỉnh giao.

- Kiểm tra các khu dân cư trong vùng có khả năng sạt lở để chuẩn bị thực hiện phương án di dời dân.

- Chỉ đạo giám sát chặt chẽ để các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo sử dụng ngân sách thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

- Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

- Chỉ đạo tiếp tục tổ c​hức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tội phạm nói chung và hoạt động tín dụng đen nói riêng, tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn để bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của tổ chức, cá nhân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn