Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 43/2022 (từ 24/10 - 29/10/2022)

24/10/2022 09:41    112

UBND huyện chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

-Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa từ bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan Khí tượng thủy văn để thông tin, thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở để hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất,  lũ quét di dời, sơ tán đến nơi an toàn theo Phương án Ứng phó thiên tai đã được phê duyệt. Đặc biệt lưu ý khu dân cư vùng trũng, thấp thuộc các xã ven sông Vệ:Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Thịnh; Hành Phước; Ven sông Phước Giang các xã: Hành Dũng;Hành Nhân; HànhĐức; Hành Minh; Thị trấn Chợ Chùa.

-Kiểm tra, chuẩn bị nơi di dời, sơ tán dân, các trang thiết bị, phương tiện, hậu cần; tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn Nhân dân chủ động dự trữlương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết ít nhất từ 7-10 ngày (nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị ngập sâu, chia cắt dài ngày).

-Bố trí lực lượng để canh gác, cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi qua các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, có nước chảy xiết, tuyến đường bị sạt lở;không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ.

- Chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình ven sông, suối chủ động tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình, người lao động; thu dọn các vật cản trên sông, suối để đảm bảo thoát lũ.

- Triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

- Chỉ đạo khẩn trương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của ngành, lĩnh vực, địa phương trong năm 2022, đánh giá tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân; đồng thời xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của UBND tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ... để phát huy được thế mạnh của từng vùng, từng địa phương; tổ chức phát triển sản xuất theo hướng bền vững, gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, gắn xây dựng nông thôn mới với chuyển dịch lao động nông thôn, thực sự nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn,...

- Tăng cường nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt chỉ tiêu theo dự toán tỉnh giao.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp đảm bảo TTATGT tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

- Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư.

- Chỉ đạo rà soát tất cả các nhiệm vụ được giao để tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, Quyết định của UBND và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động Ngày vì người nghèo và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn