Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 44/2022 (từ 31/10 - 05/11/2022)

31/10/2022 09:33    103

UBND huyện chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để triển khai phương án phòng chống thiên tai.

- Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng cuối năm: Đánh giá, rà soát các chỉ tiêu 2022 để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại.

- Chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, không để chuyển nguồn.

- Chỉ đạo theo dõi tình hình phát sinh dịch bệnh trên người diễn biến theo mùa để có biện pháp phòng ngừa

- Chỉ đạo tiếp tục khai thác các lô/sạp của chợ Chùa tránh lãng phí tài sản công.

- Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND cuối năm.

- Chuẩn bị cho công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm.

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch để tránh lây lan trên diện rộng.

- Triển khai kịp thời và đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tổ chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng trái pháp luật đảm bảo tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung trong cộng đồng

- Rà soát các nhiệm vụ chưa thực hiện trong Chương trình công tác quý 4 để triển khai dứt điểm trong tháng 11/2022.

- Tăng cường nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt chỉ tiêu theo dự toán tỉnh giao.

- Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

- Chỉ đạo giám sát chặt chẽ để các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo sử dụng ngân sách thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

- Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

- Chỉ đạo tiếp tục tổ c​hức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tội phạm nói chung và hoạt động tín dụng đen nói riêng, tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn để bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của tổ chức, cá nhân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn