Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 45/2022 (từ 07/11 - 12/11/2022)

07/11/2022 15:20    178

UBND huyện chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để hướng dẫn mùa vụ cho người dân triển khai sản xuất đông xuân.

- Triển khai việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

- Triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022;  xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2023.

- Chỉ đạo bổ sung các công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

- Chỉ đạo đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát công việc, chủ động phối hợp xử lý hoặc tham mưu UBND huyện xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những khó khăn, vướng mắc, bất cập có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình, nhất là vấn đề giải ngân vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương tuyển quân “tròn khâu”  tại huyện và xã.

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong đợt Tết Nguyên đán 2023.

- Chỉ đạo triển khai lựa chọn dự án cụ thể, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên cơ sở danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo nguyên tắc thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước theo quy định.

- Chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện giao cho các đơn vị để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng các cơn quan.

- Chỉ đạo tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của huyện, xã.

- Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH và thu ngân sách.

- Chỉ đạo tổng kết sản xuất NLN năm 2022, triển khai sản xuất Đông Xuân năm 2022-2023, phòng chống dịch cúm gia súc, gia cầm, dịch LMLM, dịch tả lơn Châu phi, thực hiện tốt kế hoạch phun thuốc tiêu trùng khử độc.

- Chỉ đạo hoàn thành các nội dung phục vụ HĐND huyện cuối năm.

- Chỉ đạo khẩn trương xây dựng chương trình, nội dung công tác trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện từng quý năm 2023.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn nhất trong trong dịp Tết Nguyên đán.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn