Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Thông báo mời chào giá sản phẩm dinh dưỡng

30/08/2023 15:38    66

Phòng Y tế huyện Nghĩa Hành thông báo mời chào giá sản phẩm dinh dưỡng

Tài liệu đính kèm: Thong bao.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn