Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Trung tâm chính trị huyện Nghĩa Hành khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới - Lớp thứ 02/2023

14/11/2023 19:20    23

Sáng ngày 14/11/2023, Trung tâm Chính trị huyện Nghĩa Hành khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới - lớp thứ 02 năm 2023. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Thanh Hiếu, Phó trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tâm, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Đảng và Trung tâm Chính trị huyện.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có hơn 70 học viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện. Trong thời gian từ ngày 14/11/2023 đến 24/11/2023, các học viên được học các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ngoài ra, còn có buổi trao đổi thảo luận, giải đáp thắc mắc và một chuyên đề báo cáo tình hình thời sự.

Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả học tập. Căn cứ kết quả đánh giá, Trung tâm Chính trị huyện sẽ cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thu Diễm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn