Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

UBND huyện triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số những tháng cuối năm

10/08/2023 17:23    120

Chiều 9/8/2023, tại phòng họp A, Chủ tịch UBND huyện Đinh Xuân Sâm - Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện chủ trì cuộc họp với thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC), Chuyển đổi số huyện và các ngành, địa phương về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tại huyện Nghĩa Hành, công tác cải cách hành chính được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xác định là nội dung quan trọng, thường xuyên của các cơ quan cấp huyện đến cơ sở. Để đạt được mục tiêu đặt ra, ngay từ đầu năm UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện và thường xuyên, liên tục triển khai đầy đủ các văn bản, nhiệm vụ CCHC; ban hành đầy đủ các văn bản để làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC theo chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Về công tác chuyển đổi số có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND huyện. Công tác tuyên truyền nhận thức về công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được quan tâm. Nhận thức của lãnh đạo các cấp và cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nâng cao. Việc triển khai các phần mềm vào công tác chuyên môn được được chú trọng; người dân và doanh nghiệp ngày càng có xu hướng tìm hiểu và tham gia nhiều hơn vào các dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại của tổ chức, cá nhân.

Từ nay đến cuối năm, UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy khóa XX về đẩy mạnh CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh CCHC; nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.  UBND huyện, các xã - thị trấn tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác CCHC năm 2023. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở, phát hiện, đề nghị xử lý, chấn chỉnh những hành vi vi phạm trong quá trình thực thi công vụ. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2023 để bảo đảm hoàn thành Kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung vào việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và các hoạt động liên quan đến xã hội số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số; phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng ở các cấp; khai thác, sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu; trực tiếp, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý; tăng cường ứng dụng các nền tảng số của ngành, lĩnh vực mình trong quản lý, điều hành; thực hiện nghiêm túc quy trình ký số văn bản; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ công chức, viên chức, người dân trong phạm vi quản lý.

Tại hội nghị, các ngành, địa phương nêu những điểm hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC, chuyển đổi số của ngành, địa phương phụ trách; Đồng thời, đề ra giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính  và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số thuộc lĩnh vực, địa phương phụ trách.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đinh Xuân Sâm nhấn mạnh, tất cả các ngành, địa phương phải thẳng thắn, nghiêm túc nhận diện và khắc phục những hạn chế, tồn tại để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính; đưa công tác chuyển đổi số thực chất phục vụ tổ chức, cá nhân hiệu quả,  thiết thực.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phải xác định nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số  hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, lâu dài, cần sự tư duy sáng tạo, đổi mới. Vì vậy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của đơn vị, địa phương. Phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Triển khai chữ ký số,  chữ ký điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân trưởng thành trên địa bàn huyện...

Bích Loan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn